Bergen kommune disponerer kapeller flere steder i Bergen gjennom sitt eget selskap Akasia. Kapellene kan benyttes av alle, mot en leie. For innbyggere i Bergen er leiesummen kr 1.369 (pr 2019.) For innbyggere utenfor Bergen kommune er summen kr 4.478.

Kapellene kan benyttes uavhengig av tilknytning til Den norske Kirke. Likevel er det nok kapellene på Møllendal som er mest egnet for livssynsnøytrale seremonier.

Kapellene Akasia disponerer er:

Store kapell, Møllendal   Møllendalsveien 56b  
Lille kapell, Møllendal Møllendalsveien 56b
 
Solheim kapell Fjøsangerveien 65
Takvam kapell Takvamvegen 67
Øvsttun kapell Dynevoll 2