blue flower

 

Begravelser og bisettelser i Bergen

 - tid og sted for gravferdsseremoni

Alle begravelser og bisettelser offentliggjøres i Bergen kommune, med unntak av seremonier der familie og pårørende har bestemt at dette ikke skal gjøres.

Vi presenterer alle offentlige seremonier i Bergen i dag og noen dager fremover, uavhengig av hvilket begravelsesbyrå som hjelper familien.

Kobling til oversikt.