blue flower

 

Om oss

Samdals Begravelsesbyrå er et av de eldste begravelsesbyråene i Bergens-området. Byrået ble etablert rundt år 1920, og har hatt flere navn gjennom historien. Dagens navn ble etablert av Tønnes M. Samdal. Byrået eies i dag av Gravferdsgruppen AS, men drives som selvstendig begravelsesbyrå etter våre egne tradisjoner.

I november 2012 flyttet vi til nye og moderne lokaler i Håkonsgaten 13, etter mange ti-år i Jonsvollsgaten. Våre nye lokaler er lyse og trivelige, og tilpasset moderne krav for familier i sorg.

Samdals Begravelsesbyrå er medlem av Virke Gravferd, tidligere Begravelsesbyråenes Forum Norge (BFN). Virke Gravferd gir krav om kvalitet til gravferdsbransjen, samt en regulering av etikk rundt drift av begravelsesbyråenes arbeidsmåte.

 

PERSONVERNSERKLÆRING FOR SAMDALS BEGRAVELSESBYRÅ AS

Daglig leder Ragnhild Thorsheim Kristing er på vegne av Samdals Begravelsesbyrå AS behandlingsansvarlig for begravelsesbyråets behandling av personopplysninger. Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder (den som er ansvarlig for gravferden), arvinger og andre pårørende: Navn adresse, telefonnummer, fødselsdato, slektskapsforhold til avdøde og e-postadresse. Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser (bl.a vis a vis offentlige etater) etter avtale med deg. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen, utleveres nødvendig opplysninger til våre samarbeidspartnere, som eksempel: Gravferdsetaten, blomsterleverandør, leverandør av minnesamvær etc. Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp, via e-post , telefon, SMS og postforsendelse.Grunnlaget for denne behandlingen er personvernsforordningen artikkel 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.