Utskrift

blue flower

 

Priser

Vi er klar over at pårørende ofte kan være i en sårbar situasjon, og at pris for gravferd dermed ikke er det man har sterkest fokus på. Vi ønsker likevel at et kostnadsforhold skal være ryddig, og har laget denne prisoversikten som er i samsvar med forskrift om prisopplysninger for gravferd.

Oversikten vil ikke gi svar på alle kostnader, vi vil alltid gi deg et prisovslag om er basert på dine ønsker for begravelsen eller bisettelsen.

 

 

1. Kiste Minumum Merknad Maksimum
Kiste inkludert utstyr og svøp 5.600   48.850
Stell og ilegg i kiste 1.630   1.630
       
2. Transport      
Transport fra dødssted til kirke 4.030   7.940
       
3. Seremoni      
Transport av utstyr til seremoni 780   985
Tilrettelegging og assistanse ved seremoni 2.601 (1 fra byrå ) 5.202
Blomsterpynt til kisten 105 (3 roser ) 4.500
Leie av teppe 600   1.100
Sanghefter 50 stk 800   2.125
Bårebil til grav/krematorium   (ved behov) 1.930
       
4. Dødsannonse      
Annonse i lokal avis (75mm) 1.200   1.200
       
5. Honorarer og gebyrer      
Byråets honorar 2.260   2.260
Administrasjonsutgifter 2.300   2.300
Konferanse 1.270   1.270
       
Sum 23.176   81.292

 

 

Forutsetningen for prisene er at dødsfall og begravelse eller bisettelse skjer innen Bergen kommune. 

Utregning er basert på priser på dagtid, utenom kontortid vil det være tillegg i prisen.

Fullstendig prisliste kan lastes ned her.

I konferansen med oss vil du alltid få tilbud om prisoverslag basert på dine ønsker for gravferden

Vi er opptatt av at du føler deg ivaretatt på en trygg og god måte i møtet med oss.

Sammen med deg ønsker vi å skape en verdig seremoni med personlig preg. Du kan velge fra ett stort utvalg av kister, blomster og pynting i seremonien.

I noen tilfeller er det mulig å søke om økonomisk støtte fra NAV for dekning av gravferden. Vi bistår dere ved eventuell søknad.

De aktuelle typene støtte som kan søkes er:

Behovsprøvd gravferdsstønad: Dersom avdøde hadde en ligningsformue som er mindre enn kr 23.990,- kan det søkes om støtte til dekning av nødvendige utgifter til gravferden. Det er egne regler dersom avdøde var gift eller under 18 år. Kontakt gjerne oss eller NAV dersom du er usikker på om dette kan være aktuelt.

Støtte til transport: Dersom det er nødvendig med transport som overstiger 20 km fra dødssted til gravsted kan det søkes om støtte til dekning av deler av transporten.

For full oversikt over stønadsordninger og regler som gjelder kan du lese mer på NAVs nettsider.