En kirkelig begravelse eller bisettelse innebærer at gravferdsseremonien foregår i kirke eller et kapell, ledet av en prest.

En bisettelse som ledes av en prest fra Den norske kirke inneholder tre salmer, i tillegg til preludium og postludium. Det er i tillegg rom for musikk i tillegg til dette.

En begravelse inneholder det samme musikalske som en bisettelse, og en salme som synges ute på graven i tillegg.