Valg av sted for gravferdsseremoni kan være personlig, og i Bergen finnes det mange kirker og kapeller å velge mellom.

Medlemmer av Den norske kirke kan velge fritt blant byens kirker og kapeller. Andre kan i mange tilfeller også benytte disse, men da kan det innebære at man må leie bygget. Dersom avdøde ikke var medlem av Den norske Kirke må en slik leie av kirken godkjennes av kirken selv.

Medlemmer av andre livssyn og religioner har gjerne sine egne seremonirom som kan benyttes.

Vi gir en oversikt over de mest brukte seremonistedene i Bergen.

Offentlige kirker i Bergen tilhørende Den norske Kirke

Offentlige kapeller i Bergen kommune