Skikk og bruk ved begravelse

I begravelsen

  • Det er vanlig etikette ved begravelse at man opptrer stillferdig både utenfor og inne i seremonilokalet.

  • Skru mobiltelefonen helt av eller legg den vekk.

  • Begravelsesbyrået vil fungere som vertskap for seremonien. Vi pynter seremonilokalet med lys og setter frem blomstene som har kommet.

  • Vi organiserer musiker, seremoniledere og andre bidragsytere. Når seremonien nærmer seg, deler vi ut programhefter og viser de fremmøtte til rette.

Hvor lenge varer en begravelse?

Gravferdens varighet varierer fra seremoni til seremoni. De aller fleste gravferder varer mellom en halv time til en drøy time. Varigheten avhenger av type seremoni, hvor mange minneord som skal holdes og de musikalske innslagene. Begravelser tar ofte litt lengre tid enn bisettelser, da man skal følge kisten til gravstedet.

Hvem sitter hvor i kirken?

Mange lurer på hvilke side i kirken man skal sitte i en begravelse. Den nærmeste familien sitter lengst framme i lokalet og vanligvis på høyre side av midtgangen. De fremste radene på begge sider er forbeholdt de nærmeste pårørende.

Hvilke klær skal man ha på seg?

Til seremonien velger de fleste et formelt antrekk i diskrete farger som sort, mørk grå eller mørk blå. Når det gjelder yttertøy er det normalt å unngås lyse frakker og farger. Sort eller mørk frakk er det foretrukne valget.

Hvem går man i begravelse til?

I Norge finnes det ingen formelle regler for hvem man kan gå i begravelse til. Her må man selv kjenne etter om man ønsker og føler det blir riktig å gå. En grei huskeregel er at man kun får én sjanse til å gå i en begravelse for å ta en siste avskjed. I de aller fleste tilfeller vil de pårørende kun synes det er hyggelig at det kommer flere i seremonien.

Fremmøte for etterlatte

De nærmeste pårørende møter vanligvis opp 20-40 minutter før seremonien begynner. Representanter fra begravelsesbyrået vil være til stede og ta dere imot. Vi anbefaler at de nærmeste pårørende beregner såpass god tid i forkant av seremonien at man kommer inn i seremonirommet før andre ankommer. Dersom små barn deltar i gravferden vil det ofte være ekstra fint å være litt tidlig ute. Da har man tid til å besvare barnas spørsmål og la de bli kjent med lokalet før seremonien starter.

Øvrig fremmøte

Det er vanlig skikk og bruk at øvrige fremmøtte ikke går inn i seremonilokalet før nærmeste familie har funnet sine plasser. Vi anbefaler oppmøte 5-15 minutter før seremonien starter.

Minnetale

Minnetalen fokuserer på helheten i avdødes liv. Som oftest står seremonilederen eller familien for minneordene. Dersom noen andre skal si noe i seremonien bør dette først og fremst avklares med de nærmeste pårørende.

Blomster og pengegaver ved begravelse

Vi anbefaler å respektere de ønsker som fremkommer av dødsannonser for hvordan de etterlatte – eller avdøde selv – ønsker at blomster, donasjoner eller kondolanser skal håndteres.

Blomster

Blomster til seremonien kan du enten ta med selv, eller få blomsterbutikken til å sende direkte.

Dersom noen har med seg kranser eller bårebuketter som skal legges frem i seremonilokalet anbefaler vi at disse ankommer i god tid før seremonien starter.

Se vår minneside

Minnestund

Mange ønsker å samle familie og venner til en minnestund etter begravelsen. Her deles minner om den avdøde, og det serveres gjerne kaffe og kaker. Noen inviterer til minnesamvær hjemme, mens andre velger å holde den i et forsamlingslokale. Her er stemningen ofte litt mer personlig og litt mindre formell. De pårørende velger selv om minnesamværet skal annonseres offentlig.

Takkekort

Å sende et takkekort er en fin mulighet til å takke for deltakelse, blomster eller gaver som familien har mottatt i anledning avdødes bortgang.