Syning, båreandakt og svøpning

En nær og verdig avskjed

Syning

Ved en syning samles ofte de nærmeste pårørende rundt den åpne kisten, for å kunne ta en nær og personlig avskjed med personen de har mistet. Noen ønsker båreandakt med religiøst innhold, som ofte ledes av en prest. Syningen kan avsluttes med å svøpe den døde i kisten. Vi har erfart at mange opplever en slik avskjedsstund som meningsfull og at mange føler en større ro etter en slik stund.

Syningen kan gjennomføres på sykehjemmet, sykehuset, i kapellet eller i hjemmet. Vi tilrettelegger og bistår om det er ønskelig. Syninger må avtales på forhånd, og kan foregå både på dagtid og kveldstid.

Syning med barn

Barn har også muligheten til å få se den avdøde dersom dette er en nær person, som foreldre, søsken eller besteforeldre. Å se og ta på den døde hjelper barna å oppfatte at noe er annerledes, og de kan selv få en bedre forståelse for hva død betyr. De får se at den døde ikke lenger puster, snakker eller rører seg. Når barn er til stede bruker vi god tid på å forberede dem før de kommer inn i rommet hvor den døde ligger.