Vi bistår med alle praktiske gjøremål rundt gravferden

Samdals Begravelsesbyrå har lang erfaring med å planlegge og gjennomføre ulike avskjedsseremonier tilpasset den avdødes og de etterlattes ønsker.

Begravelse

Ved begravelse blir båren/kisten båret ut på gravstedet og senket ned i jorden. Noen plasser benyttes bårevogn, mens andre steder kjører vi til graven.

Bisettelse

Ved en bisettelse bæres kisten ut til bårebilen etter seremonien. Kisten blir kjørt til krematoriet for kremasjon. Etter 8-10 dager vil urnen være klar.

Urneseremoni

En kremasjon kan også utføres før seremonien. Når urnen er klar, kan man holde en seremoni for å sette urnen ned i jorden. Urneseremonien kan følge samme ritual som en vanlig begravelse, der en avslutter seremonien med å bære urnen ut på gravstedet og senke den i graven.

Kirkelig seremoni

Foregår enten i kirke eller kapell og følger kirkens rituale. En kirkelig seremoni ledes av en prest eller pastor.

Humanistisk seremoni

En humanistisk seremoni er en seremoni uten religiøst innhold. Denne kan inneholde innslag som musikk, diktlesning og minnetale. Det er vanlig at seremonilederen fra Human-Etisk Forbund setter opp et program sammen med de etterlatte.

Andre trossamfunn

Vi har lang erfaring med å samarbeide med de fleste trossamfunn, hvor seremonier tilrettelegges etter tro og tradisjon.

Livssynsåpen seremoni

I en livssynsåpen seremoni får de etterlatte selv muligheten til å bestemme innholdet. Vi har lang erfaring med denne type seremonier, og sammen med de pårørende tilrettelegger vi en seremoni som ivaretar avdødes og pårørendes ønsker.