Det dukker ofte opp mange spørsmål i forbindelse med et dødsfall. Er det ønskelig med begravelse eller bisettelse? Hvilken type seremoni skal avholdes? Skal det i det hele tatt være noen seremoni? Hvilke offentlige papirer må fylles ut? Som begravelsesbyrå er vår viktigste oppgave å sørge for at de etterlatte føler trygghet i alle forhold rundt et dødsfall. Veiledningen vi gir skal være grundig og oversiktlig, og basere seg på de pårørendes behov og ønsker.

Ved dødsfall

Gravferdsloven sier at gravferden skal finne sted innen ti virkedager etter dødsfallet. Ved tungtveiende årsaker, kan det ved enkelte tilfeller søkes om utsettelse. Vår vakttelefon er bemannet døgnet rundt, også på helg og høytider. Dere kan når som helst ta kontakt ved behov for umiddelbar hjelp, eller for å gjøre avtale om vår bistand.

Når du ringer, ber vi gjerne om noen opplysninger:

  • Navn på avdøde, fødselsdato, dødsdato og sted, sivilstatus

  • Hvor avdøde befinner seg

  • Ditt navn, telefonnummer og relasjon til avdøde

  • Om dere har ønske om syning/båreandakt, kan vi avtale det

  • Om dere har tenkt på begravelse eller bisettelse, eventuelt hvilke kirke eller kapell som ønskes brukt

  • Vi ønsker også å avtale en samtale/konferanse enten på vårt kontor eller vi kan komme hjem til dere.