Hentetjeneste ved dødsfall

Henting ved dødsfall på sykehus, sykehjem eller institusjon

Når en person dør på et sykehus flyttes avdøde til et kjølerom. De pårørende informeres om hva som skjer videre, og blir bedt om å kontakte et begravelsesbyrå. Sykehusene og de fleste sykehjem med kjølerom har kapell, hvor de pårørende har mulighet til å se den avdøde. En slik syning avtales med begravelsesbyrået, da må det det på forhånd avklares hvilken kiste som ønskes. Fra sykehuset/sykehjemmet kjører vi kisten/båren til nærmeste naturlige bårerom.

Henting ved dødsfall i hjemmet

Kontakt din nærmeste legevakt. Dersom dødsårsaken er uventet og ukjent må politiet varsles.

Ring gjerne vår døgnbemannede telefon dersom du har spørsmål om hva som skal gjøres. Før vi kan hente avdøde, må det foreligge dødsattest fra lege. Alternativt kan det avtales at vi kjører innom legevakten. Ved naturlig eller forventet dødsfall, kan det avtales at fastlege skal skrive ut dødsattest.

Noen ønsker at avdøde blir hentet så snart som mulig, mens andre ønsker mer tid. Når dere kontakter oss, avtaler vi tid for henting og avklarer om vi skal hente på båre eller i kiste. Dersom det foreligger usikkerhet om dødsårsak og politiet rekvirerer obduksjon, tar politiet kontakt med det begravelsesbyrået de har avtale med, for transport til Gades Institutt. Pårørende kan fritt velge begravelsesbyrå til videre hjelp.

Dødsfall utenfor Norge

Vi har lang erfaring med å bistå ved dødsfall i utlandet.

Vi bistår med alt det praktiske som må avklares for å få avdøde hjem til Norge. Dette kan innebære kontakt med begravelsesbyrå, forsikringsselskap og andre aktører som har en rolle i transporten hjem.