Våre erfarne konsulenter følger deg tett opp

Å miste noen vi er glad i, er en veldig personlig ting. Samdals Begravelsesbyrå har lang erfaring med planlegging og gjennomføring av ulike avskjedsseremonier. Seremoniene tilpasses den avdødes og de etterlattes ønsker.

Hva går vi gjennom i samtalen?

I en planleggingssamtale får du all den nødvendige informasjonen og veiledningen du trenger rundt begravelsesprosessen. Målet med samtalen er å komme til enighet med pårørende om praktiske gjøremål. Samtalen tar som regel 1-2 timer.

Vi planlegger seremonien

Sammen med deg ønsker vi å skape en verdig avskjed og en seremoni med et personlig preg. Vi har et stort utvalg av kister, blomster og pynteutstyr til seremonien. Sammen avklarer vi hva du ønsker vår hjelp til, og vi følger opp alle avtaler og bestillinger. Etter planleggingssamtalen vil du få et komplett prisoverslag. Vi opplyser deg om dine muligheter for å få stønad fra NAV, og kan også søke om gravferdsstønad for deg, dersom det er grunnlag for det.

Slik kan du forberede deg før samtalen

I forkant av samtalen kan du, dersom du ønsker, forberede deg ved å se på utvalget av kister, blomster, salmer, sanger, musikk og dødsannonse.

Hvor avholdes samtalen?

Samtalen kan gjennomføres ved vårt kontor i Håkonsgaten 13, eller ved et av våre andre kontorer dersom det er mer praktisk. Vi har også mulighet til å komme hjem til deg, eller ta dialogen over telefon og e-post.

Avdødes egne ønsker

I noen tilfeller har den avdøde uttrykt spesielle ønsker om gravferden. Dette bør så langt som mulig respekteres. Samtidig ønsker vi å påpeke at seremonien er for de etterlatte og at det er deres behov som skal dekkes.

Er avdødes ønsker skrevet ned i et testament, skal ønskene etterkommes så langt det er mulig.