Personlig bistand til begravelse

Møt våre medarbeidere

Lokalt eid begravelsesbyrå i Bergen

Samdals Begravelsesbyrå er et av de eldste begravelsesbyråene i Bergensområdet. Byrået ble etablert rundt år 1920, og har hatt flere navn gjennom historien. Dagens navn ble etablert av Tønnes M. Samdal. I 2009 ble Samdals kjøpt av Gravferdshjelpen, som nå er en del av Gravferdsgruppen. I 2020 ble hele Gravferdsgruppen kjøpt av Dahls begravelsesbyrå.

Kontakt oss

Lang erfaring med å bistå etterlatte

Våre medarbeidere har lang erfaring i å bistå etterlatte i forbindelse med et dødsfall. I samråd med pårørende hjelper vi til med alle praktiske gjøremål rundt dødsfallet og gravferden. Vi gjør vårt beste for at pårørende skal få en trygg og verdig ramme rundt gravferden. Vi gir gjerne våre profesjonelle råd, men vil alltid ivareta de etterlattes ønsker for prosessen.

Kvalitet og service

Samdals Begravelsesbyrå er medlem av bransjeorganisasjonen Virke Gravferd. Vi vil alltid tilstrebe å yte så god kvalitet og service som mulig etter normen i «Virke Gravferds Standard for god gravferdsskikk». Dersom noen opplever at vi ikke tilfredsstiller det som er avtalt og forventet, vil vi gjøre vårt ytterste for å imøtekomme de det gjelder og finne gode løsninger.

Gravferdsgruppen — et nettverk av faglig kompetanse innen sorgarbeid

Samdals Begravelsesbyrå eies av Gravferdshjelpen, som også eier Arna Gravferdsbyrå, Vatne Begravelsesbyrå og Bergen Begravelsesbyrå. Våre fem byråer har et samarbeid gjennom Gravferdsgruppen AS. Gjennom Gravferdsgruppen har vi tilgang til stor faglig kompetanse og erfaring innen sorgarbeid, blomster- og romdekorering, sang og musikk, teologi, veiledning, helse- og omsorgsarbeid, grafisk design og økonomi. Byråene bistår hverandre ved ulike oppdrag der det er hensiktsmessig for de pårørende. Fra 2020 er Gravferdsgruppen overtatt av Dahls begravelsesbyrå, og medlem i Jølstad.

Våre medarbeidere

Eirik Solheim

Eirik Solheim

Avdelingsleder

Grethe Aspenes

Grethe Aspenes

Gravferdskonsulent

Arne Hviskeland

Arne Høviskeland

Gravferdskonsulent

John Sle Vevle

John Sæle Vevle

Gravferdskonsulent

Arve Venholdt

Arve Løvenholdt

Gravferdskonsulent

Jan Olav Stople

Jan Olav Stople

Gravferdskonsulent

Arnt Johannes Cederholm

Arnt Johannes Cederholm

Gravferdskonsulent

Marit Hope

Marit Hope

Gravferdskonsulent

Johanne Drageide

Johanne Drageide

Gravferdskonsulent

Reidun Myrmel

Reidun Myrmel

Gravferdsassistent

Torstein Jenssen

Torstein Jenssen

Gravferdskonsulent/ ekstrahjelp

Helge Kolstad

Helge Kolstad

Gravferdskonsulent/ ekstrahjelp