Kostnadsfri informasjonsside

Som et tilbud til pårørende oppretter vi en kostnadsfri informasjonsside på internett. Her publiseres informasjon om seremonien, dødsannonsen og man kan bestille blomster eller donere en gave til ønsket formål. Det kan også opprettes en digital minneside hvor venner, bekjente og andre kan skrive en siste hilsen. Pårørende kan legge inn personlige minner om avdøde i form av tekst, bilder og film.

Se vår minneside

Tilgang til minnesiden

De pårørende som skal ha tilgang til minnesiden vil få et brukernavn og passord. Familien kan også stenge minnesiden en stund etter seremonien, dersom de ønsker det.

Deling av minnesiden

Minnesiden med informasjon om seremonien og dødsannonse kan enkelt deles på e-post.

Avdødes digitale liv

Trenger du hjelp til å endre eller slette en Facebookprofil, opprette en minneside eller endre en eksisterende Facebookprofil til en minneside?

Det kan være behov for å rydde opp ved å slette, endre eller ta vare på for eksempel profiler på sosiale medier, bilder, blogginnlegg, personlige tekster eller andre personlige spor. Nettsteder krever gjerne dokumentasjon av dødsfallet i form av dødsattest eller dødsannonse, samt på slektskapet, for å foreta slettinger.

Nettsteder som slettmeg.no og nettvett.no gir veiledning i dette uoversiktlige landskapet.