Salmer, sang- og musikkinnslag

Salmer, sang og musikk har en sentral plass i norsk gravferdstradisjon. Musikkvalg gir ofte seremonien et unikt og personlig preg og kan være et fint bidrag til en vakker avskjed.

Ved kirkelig seremoni velger man tre salmer til fellessang. Ved begravelse velger man i tillegg en salme ute på graven. Salmer som ikke er oppført i Norsk Salmebok må først avklares med prest og organist. Ved andre seremonityper tilpasses sang og musikk til seremoniens form.

Vi hjelper deg gjerne med å finne sang og musikk, og vi samarbeider med mange dyktige solister og musikere.

Last ned katalog for salmer og sanger